skip to Main Content

Akademinėms institucijoms, kaip ir bet kurioms kitoms organizacijoms, puikiausiai tinka bendrieji Adizes organizacijų transformacijos metodologijos vadybiniai principai. Vis dėlto, akademinės institucijos- Universitetai, Verslo mokyklos, Kolegijos, dėl savo akademinės ir pedagoginės veiklos specifikos pasižymi tam tikrais išskirtinumais, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį.

Adizes Institutas Lietuvai turi sukaupęs daug vertingos vadybinės patirties aukštųjų mokyklų strategijos, restruktūrizavimo, procesų valdymo, akademinio komunikavimo bei motyvavimo klausimais. Ši patirtis susiformavo dirbant su įvairiomis akademinėmis institucijomis ir taikant joms Adizes metodologiją tokiose šalyse kaip JAV, Latvija, Lietuva, ir kt.

Akademinėms institucijoms siūlomi tiek įvairūs vidiniai mokymai aukščiausio lygio vadovams, programų vadovams bei vadybininkams, tiek ir Adizes metodologijos diegimas visoje organizacijoje, atliekant joje vadybinę diagnostiką bei suformuojant planą, kaip atliekant strateginius vadybinius bei operatyvinius veiksmus keisti vidinę organizacijos kultūrą bei efektyvinti institucijos darbą.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės tiesiai į Adizes Institutą Lietuvoje info@adizes.lt