skip to Main Content

Kaip efektyviai priimti sprendimus ir rezultatyviai vesti susirinkimus”

Efektyvaus pokyčių valdymo ir lyderystės mokymų pagalba dalyviams suteikiama informacija apie lyderystę, kurios dėka pasiekiamas asmeninis tobulėjimas ir sklandesnis komandinio darbo organizavimas.

 

Trumpai apie mokymus ir kam jie skirti:

Mokymai skirti tiek aukščiausio lygio vadovams tiek ir funkciniams vadovams, siekiantiems įgyti Pokyčių valdymo kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizacijoms toliau sėkmingai vystytis arba išspęsti lig šiol sunkiai sprendžiamas problemas.

Tai interaktyvūs dviejų dienų trukmės mokymai, skirti organizacijos darbuotojams užimantiems pagrindinius vadovaujančius postus: vadovams, vadybininkams, projektų vadovams, personalo vadovams, ir visiems kurie ypatingai daug laiko skiria darbe sprendimų priėmimui ir jų įgyvendinimui.

Mokymų tikslas:

 • Suformuoti sisteminį požiūrį dalyviams, kokie faktoriai yra esminiai, siekiant efektyviai priimti sprendimus, sprendžiant sudėtingas, tarp-funkcines problemas organizacijoje;
 • Supažindinti su efektyvaus sprendimų priėmimo instrumentais ir praktiškai pademonstruoti jų taikymą (susirinkimų vedimo technika ir kt.);
 • Pateikti sistemą, kaip suformuoti sėkmingą komandą ir užtikrinti konstruktyvų jos narių tarpusa-vio bendradarbiavimą, siekiant organizacijos tikslų;
 • Suteikti instrumentus, įgalinančius sėkmingą priimtų sprendimų įgyvendinimą;
 • Padėti suprasti pagrindinius konfliktų šaltinius organizacijoje ir parodyti, kaip efektyviai spręsti konfliktines situacijas organizacijoje;
 • Sudaryti galimybes dalyviams patobulinti praktinių sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo įgūdžius, kuriuos jie galėtų panaudoti tolimesnėje savo profesinėje veikloje, didinant jų vadybines kompetencijas.

Mokymų metu bus analizuojamos temos, remiantis Adizes metodologija:

 • Organizacijos funkcijos, laiduojančios sėkmę trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje;
 • Vadybiniai stiliai (jų stipriosios ir silpnosios pusės) ir stilių vystymo galimybės;
 • Optimalios vadybinės komandos formavimas ir ko reikia vadovui, kad galėtų užtikrint gerą komandinį darbą (kaip atpažint ir panaudot savo darbuotojų stipriąsias dalykines savybes);
 • Konfliktų šaltiniai, konfliktų identifikavimas bei jų sprendimo būdai;
 • Sprendimų priėmimo žingsniai ir etapai tarp-funkcinėje komandoje;
 • Praktinė sprendimų priėmimų simuliacija.

Investicija į mokymus: 610 EUR + PVM 

 

Registracija į mokymus “Efektyvus sprendimų priėmimo procesas”

Laukus, pažymėtus * būtina užpildyti

 • Užpildžius šią formą su Jumis elektroniniu paštu per 2 darbo dienas susisieks mokymų organizatorius, ir atsiųs sąskaitą apmokėjimui.
 • Organizatorius garantuoja sumokėtos sumos gražinimą, pasiliekant 10 % administracinį mokestį, jei dalyvis apie nedalyvavimą praneš likus 7 dienoms iki mokymų pradžios.
 • Jei dalyvis nedalyvauja mokymuose ir apie tai praneša vėliau, nei prieš 7 dienas iki mokymų pradžios, sumokėta suma negrąžinama.