skip to Main Content

Ištrauka iš konferencijos švietimo įstaigų vadovams „Pokyčių valdymas be destruktyvių konfliktų“ (2020.04.14)

Pokyčių lyderių akademija, I dalis. Žvilgsnis į metodologiją iš jos vartotojų pozicijų: Teltonika įmonių grupės savininkas A. Paukštys (2020.04.22)

Kaip struktūrizuoti mažą kompaniją

Kas pirmiau – Strategija ar Struktūra?

Teisingo ir neteisingo Valdymo stiliai

Kaip pagelbėti pradedančiai senti organizacijai?

Kaip užtikrinti darbuotojų įsitraukimą organizacijoje?

Kiekvienos Organizacijos užslėpta sėkmė

Kokios komandos mums reikia?

Vadybiniai stiliai