skip to Main Content

Adizes Institutas yra pagrindinė Adizes metodologijos būstinė, įsikūrusi Karpinterijoje, Kalifornijoje. Institutas taip pat yra pagrindinė vieta kurioje visi Adizes konsultantai yra sertifikuojami.

Pagrindinis Adizes Instituto tikslas – sukurti integruotą tinklą profesionalų, kurie propaguoja struktūrinių, sisteminių ir kolektyvinių pokyčių, vykstančių organizacijoje, taikymą, tiek mikro sistemoms (asmenys ir šeimos), tiek makro sistemoms (organizacijos ir visuomenė). Mes esame įsipareigoję išlikti pasauliniais lyderiais vystant pokyčių teorijos ir praktikos apjungimą, pagrįstą tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba.

Adizes Institutas yra visų Adizes paslaugų ir produktų vystymo centras. Tai apima mokymo programas, programinę įrangą, knygas, garso ir vaizdo įrašus susijusius su Adizes metodologija.