skip to Main Content

Adizes Institutas buvo įvertintas kaip viena iš Top 10 konsultacinių organizacijų Jungtinėse Amerikos Valstijose, žurnale „Leadership Excelence“.

Vertinimas paremtas 7 kriterijais:

  1. Vizija/Misija. Ar tai susiję su verslo strategija ir rezultatais, bei reikšminga dalyviams;
  2. Dizainas, turinys ir mokymo planas. Kaip gerai sukurtas programos modelis, kiek patikimas yra turinys, kiek susijęs yra mokymo planas, kaip pritaikyta programa;
  3. Įsitraukimas ir dalyvavimas. Kiek platus įtraukimas ir kiek gilus dalyvavimas;
  4. Įvertinimas ir atskaitomybė;
  5. Pranešėjai ir prezentacijos. Kokios pranešėjų kvalifikacijos, kiek efektyvios jų prezentacijos, kaip pristatoma programa;
  6. „Pasiimti-į namus“ vertė. Ką dalyviai pasiima su savimi ir pritaiko sau, savo šeimoms, komandose, savanoriškame darbe;
  7. Informavimas. Koks programos poveikis visoms suinteresuotoms šalims? Ar programa ir jos dalyviai padeda platesnei bendruomenei?