skip to Main Content

Adizes metodologija buvo sukurta Dr. Ichak Adizes 1975 metais.

Adizes metodologija, tai organizacijų transformacijos metodologija, plačiai naudojama visame pasaulyje. Nuo pat metodologijos realizavimo pradžios buvo sukurtas ir pagrindinis darbo principas, kuriuo vadovaujantis laikoma, jog visos organizacijos – gyvi organizmai, turintys savo gyvavimo ciklą, kurie demonstruoja nuspėjamus ir pasikartojančius elgesio modelius tiek jiems augant, tiek senstant. Kiekvienu plėtros etapu, visos organizacijos susiduria su unikaliais iššūkiais. Priklausomai nuo to kaip organizacijoje aptariami su veikla susiję klausimai bei pritaikomi vienokie ar kitokie sprendimai, jie vėliau įtakoja tolesnę organizacijos veiklą, kuri byloja apie sprendimų tinkamumą.

Vadovavimas organizacijai visu gyvavimo ciklo periodu nėra lengvas ar aiškus procesas, siekiant pritaikyti tinkamus sprendimus vienu ar kitu laikotarpiu. Metodai, lemiantys sėkmę viename etape gali atsiliepti nesėkme kitame. Esminiai pokyčiai vadovavime ir valdyme yra būtini, o organizacijos vadovų sprendimai privalo būti realizuojami aktyviai dalyvaujant, perprantant bei remiant.

Adizes metodologija pristatoma sertifikuotų Adizes konsultantų, kurie kruopščiai išklausė Adizes mokymus bei įgijo sertifikaciją. Adizes atstovai nėra eiliniai valdymo konsultantai, kurie teikia ataskaitas ir rekomendacijas, ar organizacinės plėtros instruktoriai bei pagalbininkai. Sertifikuoti Adizes konsultantai yra pokyčių valdymo ekspertai, kurie dirba greta klientų, siekiant plėtoti bei įgyvendinti reikiamus pokyčius. Mes teikiame visapusišką bei ilgalaikę paramą mūsų klientams pritaikant plačią produktų bei paslaugų įvairovę ir trukmę, kuri tenkintų konkrečius užsakovų poreikius.

Taikant Adizes metodologiją, Adizes atstovai naudoja vieną ar keletą iš 11 skirtingų Adizes metodologijos etapų. Šie etapai – tai sisteminga visuma, kuri sukurta siekiant padėti mūsų klientui paspartinti plėtros procesą pereinant iš vieno gyvavimo ciklo etapo į kitą, judant link organizacijos klestėjimo laikotarpio. Etapų seka, intensyvumas ir kiekvieno etapo trukmė individualiai pritaikoma atsižvelgiant į kiekvieno kliento specifinius poreikius.

KODĖL NAUDINGA ADIZES metodologija?

Tai pasaulinio lygio holistinė metodologija vienu metu įtakojanti:

 • Vidinės kultūros pokyčius organizacijoje;
 • Organizacinių problemų sprendimą;
 • Individualių darbuotojų kompetencijų ugdymą;
 • Komandinio darbo gerinimą;
 • Tiek emocinių kompetencijų (grupės dinamika), tiek vadybinių įgūdžių (vadybinių įrankių) ugdymą;
 • Produktyvumą ir efektyvumą – trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje (pateikia konfliktų identifikavimo ir išsprendimo sistemą);
 • Sprendimų įgyvendinimo procesą (pateikia konfliktų identifikavimo ir sprendimo sistemą).

ADIZES  METODOLOGIJA:

 • Rezultatyviai taikoma daugiau nei 40 metų;
 • Pritaikyta skirtingų tipų ir dydžių organizacijose;
 • Veiksminga skirtingose kultūrose ir daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • Adizes instituto atstovybės visame pasaulyje.