skip to Main Content

Adizes Klubas Lietuva buvo įkurtas 2012 metais, siekiant geriau įvaldyti Adizes metodologiją ir taikyti ją praktikoje. Šiuo metu klubo narių sąraše beveik 40 narių, atstovaujančių įvairias veiklos sritis.

    

 ADIZES KLUBO  LIETUVA VIZIJA:

Aplinka, kurioje Adizes metodologijos pagalba tampama pokyčių valdymo profesionalais.

ADIZES KLUBO  LIETUVA MISIJA:

Organizacinių problemų analizės bei sprendimų klubas, buriantis žingeidžius, Adizes metodologija besidominčius žmones, pasirengusius mokytis inicijuoti ir valdyti pokyčius bei dalintis šia patirtimi su visuomene, kuriant ir vystant tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo kultūrą.

ADIZES KLUBO LIETUVA TIKSLAI:

  • Žmonių besidominčių Adizes metodologija telkimas;
  • Naujausių Adizes metodologijos vystymosi tendencijų monitoringas bei sklaida visuomenėje;
  • Praktinių Adizes metodologijos taikymo pavyzdžių analizavimas bei praktinio taikymo įgūdžių ugdymas klubo narių tarpe;
  • Palankių sąlygų klubo nariams naudotis Adizes paslaugomis bei produktais kūrimas;

ADIZES KLUBO LIETUVA VEIKLA

Siekdamas įgyvendinti savo tikslus Klubas rengia posėdžius kartą per mėnesį (išskyrus liepą-rugpjūtį ), kurių metu gilina Adizes metodologijos žinias, tobulina jos taikymo įgūdžius, metodologijos pagalba aiškina vykstančius vadybinius iššūkius įmonėse, įvairiose organizacijose bei visuomenėje aplamai. Tam Klubas gali kviestis Adizes konsultantus tiek iš Lietuvos, tiek ir kitų šalių, o taip pat žinomus visuomenės veikėjus, įdomias asmenybes bei ekspertus.

NARYSTĖ ADIZES KLUBE LIETUVA

Adizes klubas vienija vadovus, vadybininkus bei visus besidominčius pokyčių valdymu. Adizes klubo Lietuva nariu gali būti tie, kurie yra dalyvavę Adizes metodologijos mokymuose arba tiesiog domisi Adizes metodologija bei pritaria Adizes klubo Etikos kodeksui ir laikosi klubo taisyklių. Klubo nariu tampama jau esamam klubo nariui rekomendavus.

Žmogus, norintis tapti klubo nariu, turi užpildyti Adizes klubo registracijos anketą, kuri bus perduodama klubo prezidentui. Prezidentas elektroniniu būdu paklausia klubo narių ar nėra „veto“ dėl šio kandidato narystės klube ir jei per savaitę nuo kandidato atsiųstos registracijos formos nėra gautas „veto“, jis tampa klubo nariu.

Visi norintys tapti Adizes klubo nariais registracijos anketą gali rasti čia.