skip to Main Content

Efektyvus komandinis sprendimų priėmimas organizacijoje

2020 m. Kovo 31 d.

Viešbutis „Urbihop“, Ąžuolyno g. 7, Vilnius

Seminaro metu bus nagrinėjama:

• Optimalių sprendimų priėmimo prielaidos.
• 4 pagrindiniai Organizacijų vaidmenys ir jų konfliktas.
• Darbuotojų vadybiniai stiliai ir jų konfliktas.
• Ko reikia, kad priimti sprendimai efektyviai realizuotųsi?
• 8 sprendimų priėmimo žingsniai ir kaip juos teisingai realizuoti?
• Susirinkimų vedimo technika ir dalyvių atranka.
• Susirinkimų vedimo etapai ir tipinės klaidos. 2 tipų susirinkimai ir jų specifika.

Seminaro dalyviai po mokymų įgis gebėjimus:

• Kaip užtikrinti, kad būtų priimami teisingi sprendimai.
• Kaip efektyviai ir vieningai komandoje analizuoti savo organizacijos veiklos rezultatyvumą.
• Kaip atpažinti savo darbuotojų vadybinius stilius ir suprasti kaip efektyviau išnaudoti jų stipriąsias puses.
• Kaip valdyti konfliktus tarp skirtingų stilių darbuotojų ir kaip bendrauti su jais, siekiant efektyvaus komunikavimo.
• Kaip sukurti efektyvias vienas kitą papildančias komandas.
• Kaip efektyviai vesti susirinkimus (vedimo technikos elementus).
• Kaip skirtingai valdyti susirinkimus, priklausomai nuo jų tipo ir paskirties.

Mokymų programa ir registracija:https://akademija.vz.lt/komandinis-sprendimu-priemimas/