skip to Main Content
Žvilgsnis į Būsimąją Vyriausybę – Per Adizes Pokyčių Valdymo Metodologijos Prizmę
Lapkričio 24-ąją dieną Adizes Klubo Lietuva nariai gausiai rinkosi į kasmėnesinį susitikimą, kuris pirmą kartą per jau aštuonerius metus skaičiuojančio klubo istoriją vyko nuotoliniu būdu. Įprastas konferencijų erdves pakeitė virtualus posėdžio kambarys, o gyvą akių kontaktą – kompiuterio kameros ir kolegų veidai ekranuose.
Tačiau šių dienų iššūkiai nė kiek netrukdė intensyvioms bei įvairialypėms diskusijoms ir šiltam bendravimui – Adizes klubas, vienijantis per 40 žingeidžių, Adizes metodologija besidominčių įvairių organizacijų vadovų bei profesionalų, pasirengusių mokytis inicijuoti ir valdyti pokyčius bei dalintis šia patirtimi su visuomene, kaip visuomet nestokojo įdomių įžvalgų, analitinių argumentų bei sisteminio pokyčio valdymo suvokimo.
Šio susirinkimo tema buvo būtini pokyčiai visuomenės gyvenime, versle bei valstybės valdyme, iššūkiai, kurie laukia naujojo Ministrų kabineto, o taip pat, kokie prioritetai turėtų atsidurti politinėje darbotvarkė tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvose.
Adizes metodologija suteikia puikų sisteminį pagrindą ne tik argumentuotai paaiškinti konkrečių sisteminių pokyčių kryptį, bet ir nustatyti efektyviausią lyderystės stilių tų pokyčių įgyvendinimui. Susitikimo metu buvo analizuojami ir numanomi kandidatų į Ministrų kabinetą vadybiniai stiliai bei jų atitikimas situacijos kontekste.