skip to Main Content
Vadybos Ekspertizė Ir Vadovų Mokymai Kazanėje

2018 m. kovo 12-13 d. Adizes Instituto (JAV) vadovas Lietuvai, Dr. Virginijus Kundrotas dalyvavo Kazanės Verslo Mokyklos (Rusija) Direktorių tarybos posėdyje, kur dalinosi informacija apie Tarptautiškumo didinimo poreikį, o taip pat pravedė mokymus vietinių organizacijų vadovams. Jų metu buvo nagrinėjami pokyčių valdymo organizacijose aspektai, naudojant Adizes organizacijų transformacijos metodologiją. Mokymų metu buvo nagrinėjamos konkrečios vadybinės situacijos ir analizuojami optimalūs jų sprendimai. Taip pat buvo identifikuojami dalyvių vadybiniai stiliai ir nagrinėjamos jų vystymo galimybės.