skip to Main Content
Vadybiniai Sprendimai Pagal Adizes Metodologiją Valstybės Strategijai: Kaip Lietuvai Pasiekti Klestėjimą?

Gegužės 19 d., Adizes klubo, jungiančio per 40 įvairių Lietuvos organizacijų vadovų, nariai susirinko diskusijai tema: „Kuriame Gyvavimo ciklo etape, remiantis Adizes metodologija, yra Lietuva?”. Susitikimą integravo Adizes Instituto sertifikuotas vyr. ekspertas ir vadovas Lietuvai Dr. Virginijus Kundrotas.

Po LIETUVA 2050 m. strateginių įžvalgų pristatymo Adizes klubo nariai, remdamiesi Adizes metodologija, analizavo kokiame brandos etape pagal organizacijų Gyvavimo ciklą šiuo metu yra Lietuvos valstybė.

Klubo nariams diskutuojant kaip Lietuva galėtų pasiekti Klestėjimo etapą buvo prieita vieningos nuomonės kad siekiant inovatyvių, naujoviškų, netradicinių sprendimų būtina įsiklausyti į kuo įvairesnių visuomenės grupių nuomonę, ypatingą dėmesį skiriant  jaunajai kartai, kuriai teks gyventi pagal strategiją 2050 m.