skip to Main Content
Vadovų MBA Studijų Programoje – Adizes Metodologijos Principai

Spalio 17-18 d. sertifikuotas Adizes metodologijos vyr. konsultantas Dr. Virginijus Kundrotas vedė mokymus ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Vilniuje.

Vadovų MBA studijų programos studentams pristatytos temos: „Efektyvus pokyčių valdymas“ ir „Darbuotojų įsitraukimas kuriant organizacijos strategiją, misiją, viziją ir tikslus“.

Mokymų metu buvo išsamiai nagrinėjami šie aspektai:
• Pokyčių priežastys, požiūris į pokyčius ir veiksmai, įtakojami pokyčių.
• Kaip sukurti tinkamą energiją naujos Strategijos kūrimo procese?
• Kaip įvardinti organizacijos Misiją ir kas apskritai tai yra?
• Kaip ši Misija įtakos organizacijos Strateginius tikslus ir Struktūrą?
• Kaip tinkamai “nukaskaduoti” užduotis, kurios padės pasiekti užsibrėžtų tikslų?
• Kaip sukurti efektyvią organizacijos Struktūrą?

Taip pat buvo atliekamos grupinės užduotys, vyko diskusijos.