skip to Main Content
Universiteto Vadovų Mokymai Kazanėje

2019 m. kovo 6-7 d. Dr. Virginijus Kundrotas, Adizes Instituto (JAV) vadovas Lietuvai bei Adizes organizacijų transformacijos metodologijos Vyr. Konsultantas, pravedė interaktyvų seminarą Kazanės federalinio Universiteto (Rusija) vadovybei universitetų pokyčių valdymo klausimais. Jų metų buvo nagrinėjama, kaip rezultatyviai priimti sprendimus ir juos efektyviai įgyvendinti, kaip įveikti pasipriešinimą pokyčiams ir pajungti universiteto darbuotojus į organizacijai reikalingų pokyčių generavimą ir įgyvendinimą. Taip pat buvo paliesti trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų formavimo, efektyvios organizacijos struktūros ir kiti klausimai. Seminare dalyvavo Universiteto rektoriaus komanda, Institutų vadovai, fakultetų dekanai bei centrų bei katedrų vadovai.