skip to Main Content
2016 M. Kovo Mėn. Adizes Klubo Susitikimas

2016 m. Kovo 23 d. Trakuose įvyko trečiasis šių metų Adizes klubo susitikimas, tema: Pokyčių komunikacija įmonės viduje. Ką komunikuoti, o kur informaciją dozuoti.

Susitikimo metu aptarta komunikacijos svarba įmonėje, gana intensyviai diskutuota, pasidalinta patirtimi bei realiais pavyzdžiais apie komunikacijoje iškylančius nesusipratimus ir problemas, kurie susiję ne tik su svarbiais sprendimais, vykdant bei valdant pokyčius, bet ir kasdieninėje veikloje.

Pateikiame keletą akimirkų iš susitikimo.

Kitas klubo susitikimas vyks 2016 Balandžio 26 d., susitikimo tema: Įmonės struktūros suformavimas. Mažos ir didelės organizacijų atvejai.