skip to Main Content
Sisteminis Požiūris į Pokyčių Valdymą Praktiškai Organizacijų Strategams!

Spalio 26–27 d. Trakuose vyko Pokyčių Lyderių akademija, kurioje Dr. Virginijus Kundrotas – Adizes Instituto vadovas Lietuvai ir sertifikuotas Adizes metodologijos vyr. ekspertas – akademijos dalyviams, įvairių Lietuvos organizacijų aukščiausio lygio vadovams ir savininkams, pristatė sisteminį požiūrį į pokyčių valdymą, praktiškai taikant Adizes Organizacijų Transformacijos programą.

Sesijos metu buvo išanalizuoti visi 11-a Adizes Organizacijų Transformacijos programos etapų bei atskleista kokiu eiliškumu būtina įgyvendinti pokyčius, siekiant tvaraus klestėjimo fazės. Tarp svarbiausių etapų:

  • Organizacijos diagnostika – organizacijoje esamų problemų/ galimybių išgryninimas ir įvertinimas bei veiksmų plano sudarymas joms spręsti.
  • Pokyčių valdymo tarybos sukūrimas ir jos veikla, vystant organizacijos strateginius klausimus.
  • Sinergetinių komandų, skirtų problemų sprendimui formavimas, įtraukiant kuo daugiau organizacijos darbuotojų bei šių komandų darbo specifika.
  • Strateginės organizacijos krypties nustatymas ir ją palaikančios organizacinės struktūros dizainas, užtikrinantis strateginių tikslų įgyvendinimą.
  • Atskaitomybės sistemų, užtikrinančių tikslų monitoringą, sukūrimas.
  • Efektyvių skatinimo sistemų kūrimas ir palaikymas organizacijoje.
  • Ir kt.

Taip pat Pokyčių Lyderių akademijos kviestinis svečias buvo Teltonikos įmonių grupės prezidentas Arvydas Paukštys, kuris su akademijos dalyviais dalinosi sėkmingu Adizes metodologijos taikymu savo organizacijoje.