skip to Main Content
Sisteminis Požiūris į Pokyčių Valdymą Organizacijų Strategams!

Balandžio 27-28 d. Trakuose vyko Pokyčių Lyderių akademijos strateginės sesijos, skirtos įmonių savininkams ir aukščiausio lygio vadovams, kur pokyčių valdymo ir lyderystės ekspertas, Sertifikuotas Adizes Vyr. konsultantas, Dr. Virginijus Kundrotas pristatė ir kartu su dalyviais išanalizavo, kaip sistemiškai inicijuoti, palaikyti ir vykdyti pokytį organizacijoje, užtikrinant jo tęstinumą ir tvarumą, naudojant Adizes Organizacijų transformacijos metodologijos etapus.

Sesijos metu buvo išanalizuoti visi 11-a Adizes Organizacijų Transformacijos programos etapų bei atskleista kokiu eiliškumu būtina įgyvendinti pokyčius, siekiant norimų rezultatų. Tarp svarbiausių etapų:

  • Organizacijos diagnostika – organizacijoje esamų problemų/ galimybių išgryninimas ir įvertinimas bei veiksmų plano sudarymas joms spręsti;
  • Pokyčių valdymo tarybos sukūrimas ir jos veikla, vystant organizacijos strateginius klausimus;
  • Sinergetinių komandų, skirtų problemų sprendimui formavimas, įtraukiant kuo daugiau organizacijos darbuotojų bei šių komandų darbo specifika;
  • Strateginės organizacijos krypties nustatymas ir ją palaikančios organizacinės struktūros dizainas, užtikrinantis strateginių tikslų įgyvendinimą;
  • Atskaitomybės sistemų, užtikrinančių tikslų monitoringą, sukūrimas;
  • Efektyvių skatinimo sistemų kūrimas ir palaikymas organizacijoje;
  • Ir kt.

Daugiau informacijos apie Adizes Metodologiją bei Adizes Institute Lietuva organizuojamus renginius: justina@adizes.com; +37068626942