skip to Main Content

Balandžio 19 d., Adizes klubo, kurį jungia per 40 įvairių Lietuvos organizacijų vadovų ir vadybininkų, nariai susitiko diskusijai tema: „Adizes metodologijos taikymo konkrečioje kompanijoje atvejo analizė“. Susitikimą integravo Adizes Instituto Sertifikuotas Vyr. ekspertas ir vadovas Lietuvai Dr. Virginijus Kundrotas.

Praktinis Adizes metodologijos taikymo atvejis buvo detaliai pristatytas analizuojamos įmonės buvusio darbuotojo ir dabartinio Adizes klubo nario.  Adizes klubo nariai išanalizavo Adizes metodologijos taikymo mažoje įmonės privalumus ir trūkumus. Klubo nariai priėjo vieningos išvados, kaip svarbu nuosekliai, tinkama seka ir taisyklingai taikyti Adizes metodologą, siekiant optimalių rezultatų.  Susitikimą apibendrindamas, Virginijus Kundrotas paaiškino Adizes metodologijos taikymo mažoms įmonėms pagrindinius niuansus ir specifiką.

Susitikimo pabaigoje buvo pristatyti ankstesniojo Adizes Lietuva klubo susitikimo rezultatai, pristatytos galimybės paremti Gedimino Legiono savanorišką veiklą, teikiant pagalbą Ukrainai.