skip to Main Content
Kaip Suformuoti Ir Vystyti čempionų Komandą Ir Efektyviai Dirbti Su Ja Siekiant Užsibrėžtų Tikslų?

Organizacijos sėkmė dažniausiai priklauso ne nuo vieno žmogaus, o nuo komandos ir jos gebėjimo dirbti kartu, todėl komandos sudėtis turi didelės reikšmės siekiamam rezultatui. Kadangi kiekviename organizacijos gyvavimo etape svarbu planuoti ir įgyvendinti būtent tam etapui reikalingus pokyčius, labai reikšmingą vaidmenį atlieka tie, kurie atsakingi už reikiamų pokyčių iniciavimą bei jų valdymą. Siekiant efektyvaus darbo, svarbu ne tik girdėti vieniems kitus, bet ir gebėti bendradarbiauti bei rasti bendrus sprendimus.

2017 m. Gegužės 3-4 d. Vilniuje įvykę „Pokyčių Lyderių Akademijos“ antrosios dalies mokymai analizavo pokyčių valdymo svarbą, priežasčių ir pasekmių grandinę bei svarbias jos sudėtines dalis. Mokymų metu buvo analizuojami įvairūs vadybiniai stiliai bei jų elgsenos ypatumai, aptarta ką pokyčių lyderiai turėtų žinoti apie darbą su skirtingais žmonių tipais, kaip dirbant komandoje priimti svarbius ir sudėtingus sprendimus bei suvaldyti ir spręsti konfliktus. Daug dėmesio, klausimų ir diskusijų sulaukė praktinių pavyzdžių analizavimas, aktyviai vyko darbas grupėse, pateikiant realias problemines situacijas. Bendras darbas ir sprendimų ieškojimas leido išbandyti jau per mokymus įgytas teorines žinias praktiškai.