skip to Main Content
Kalėdinis Adizes Klubo Susitikimas

2017 m. Gruodžio 13 d. Vilniuje, Advento dvasioje, įvyko Kalėdinis Adizes klubo susitikimas, kurio metu, vyko trumpas praėjusių 2017 metų veiklų aptarimas, padėkota klubo Prezidentui Jonui Šulcui už 2-jų metų aktyvų darbą šiose pareigose. Taip pat aptarti ateinančių metų planai, bei pasveikintas išrinktas naujas Adizes klubo Prezidentas Rinaldas Viliušis, kuris ves klubo per visus 2018 metus. Puiki šventinė vakarienė pradžiugino klubo narius bei suteikė progą dar  geriau pažinti savo kolegas.

Akimirkos iš susitikimo.