skip to Main Content
Tinklaraštis. Kaip žmonės Klaidingai Diagnozuoja Problemas

Problema gali atsirasti tuomet, kai daroma tai, ką reikia daryti, tačiau tai atliekama neteisingai, t.y. tai, KAIP tai buvo daroma, buvo daroma blogai.

Gali būti, kad problema atsirado, nes sprendimo laikas buvo blogas arba, laikui bėgant, problemai buvo leista augti, į ją nekreipiant dėmesio, t.y. problemos priežastis yra laikasKADA.

Arba gali būti taip, kad tai darėme, buvo daroma neteisingai. Ir paskutinė priežastis – KAS tai darė; tai darė netinkamas asmuo, neišmanantis arba vedamas savų interesų, kurie konfliktavo su bendrais interesais.

Taip pat gali būti viskas kas išvardinta aukščiau: KĄ daryti buvo daroma netinkamai, KADA buvo daroma buvo negerai, ir KAIP tai buvo daroma buvo daroma neteisingai, papildomai prie viso to viską negerai darė netinkamas asmuo. Tai vadinama kompleksine problema.

Diagnozuoti problemą ir nustatyti kas buvo negerai, kaip negerai tai buvo padaryta, ir kada tai buvo padaryta negerai, atima laiko ir pastangų bei energijos. Nuspręsti, kad tai buvo netinkamas asmuo, nuteisti ir apkaltinti kažką, esant kaltu, neatima daug energijos. Jūs tiesiog pakabinate varpą jai ar jam ant kaklo ir su diagnoze baigta.

Hoffman atrado, kad žmonės stengsis minimizuoti energijos sąnaudas kada tik gali; jie ieškos mažiausiai energijos eikvojančios strategijos. Pažvelkite į žmones, einančius į sporto salę. Jie prisiparkuoja savo automobilius kaip įmanoma arčiau.

Diagnozuojant problemą, žmonės taip pat linkę kuo greičiau atlikti „raganų medžioklės“ sprendimą ir jie nusprendžia, kad problema atsirado dėl to ir to. Padaryta. Lengva.

Kaip pasekmė tokios lengvos diagnozės atsiranda problemos priskyrimas Dievui arba Velniui. „Velnias mane sugundė“, arba – „tai Dievo valia”.

Rytų kultūrose problemos atsiradimas priskiriamos Dievui, bet skirtingai: jei tai nutiko, vadinasi tai turėjo nutikti, ir su problemos diagnozavimu baigta .

Ekstremalus lengvo problemos diagnozavimo požiūrio pasireiškimas yra rasizmas, antisemitizmas. Yra problema? Tai padarė žydai. Tai padarė musulmonai. Jie yra mūsų problemų priežastis.

Akivaizdu, dauguma problemų yra kompleksiškos ir reikalauja daugiau nei vieno sprendimo imperatyvo: kas, ką, kada ir kaip.

Mūsų konsultacinio darbo metu aš prašau ignoruoti KAS tai padarė. Draudžiu net į tai žiūrėti kaip į galimybę surasti tame priežastį. Tokiu būdu, tai išlaisvina energiją, siekiant pirmiausia diagnozuoti KĄ, KADA ir KAIP. Kai tai padaryta, tik tuomet galime klausti ar kas nors dėl to yra kaltas.

Tiesiog taip galvoju.

Dr. Ichak Kalderon Adizes