skip to Main Content
Kaip Suvaldyti Netikėtus Pokyčius – Pasaulinio Pokyčių Valdymo Guru Dr. I. Adizes įžvalgos Bei Ekspertų Ir Verslo Lyderių Patarimai Lietuvos Organizacijų Savininkams Ir Vadovams

Balandžio 21-22d. įvyko strateginių įžvalgų sesija (Pokyčių lyderių akademija) nuotoliniu būdu. Sesijos tema: “Būtinos strateginės įžvalgos, reikalingos išgyvenimui ir ilgalaikei sėkmei”.
Sesijoje dalyvavo įvairių Lietuvos verslo organizacijų bei valstybinių institucijų vadovai bei savininkai.

Adizes Instituto vadovas Lietuvai Dr. Virginijus Kundrotas interaktyvios sesijos metu pateikė dalyviams ne tik pagrindinius Adizes pokyčių valdymo metodologijos principus, bet skyrė daug dėmesio situacijų analizei, vadybinių technikų įsisavinimui bei praktinėms rekomendacijoms, kaip užtikrinti organizacijos vystymąsi reikiama kryptimi ekstremaliomis sąlygomis.

Kadangi Adizes metodologija beveik 50 metų padeda verslo, sveikatos apsaugos, švietimo ir kitoms organizacijoms ir net vyriausybėms visame pasaulyje greitai ir sėkmingai reaguoti į pokyčius tiek ramesniu, tiek ir kriziu metu, ši metodologija suteikia įrankius, įgalinančius organizacijas išlikti ar net gi tapti stipresnėmis sunkiu ekonominiu periodu.

Būtent šiuo fenomenu pasidalino Pokyčių lyderių akademijos svečias, Adizes Instituto Lietuva klientas Arvydas Paukštys – „Teltonika“ įmonių grupės įkūrėjas ir savininkas, kurio įmonė metodologiją sėkmingai taiko jau trečius metus. Pasak A. Paukščio, ši metodologija padėjo ne tik pasiekti geresnių finansinių rezultatų, bet svarbiausia – buvo sustiprinta tarpusavio Pasitikėjimo ir Pagarbos kultūra organizacijoje.

Akademijos dalyviai kartu su pokyčių valdymo ekspertais bei kitais organizacijų valdymo praktikais aptarinėjo organizacijoms svarbius strateginius ir taktinius klausimus. O strateginės sesijos pabaigoje į dalyvius kreipėsi ir pats metodologijos kūrėjas Dr. I. Adizes (JAV, Kalifornija), kuris atsakė į dalyvių klausimus ir akcentavo, kad visa ko esmė yra vienas kitą papildanti komanda, vidinė organizacijos integracija, o priimant svarbiausius sprendimus būtina pajausti, ar tam pritaria ne tik protas, bet ir širdis. Dr. I. Adizes mielai dalinosi savo įžvalgomis bei sukaupta patirtimi, konsultuojant didžiausias pasaulio organizacijas ir vyriausybes.

II-oji strateginių įžvalgų sesijos dalis įvyks jau kitą savaitę (balandžio 28d. ir 30d.). Tema: “Adizes konsultacinių įrankių bei technikų praktinis taikymas, įgyvendinant pokyčius organizacijoje”.

 

Adizes Institutas Lietuva vykdo interaktyvius mokymus įmonėms bei įmonių komandoms NUOTOLINIU BŪDU

Mokymai vyksta ZOOM platformoje (dalyviams tereikia turėti kompiuterį ir parsisiųsti nemokamą programėlę).

Mokymų metu:

Dėl mokymų kviečiame kreiptis
el. paštu: toma@adizes.com arba tel.: 8 671 00778