skip to Main Content
Interaktyvūs Mokymai “Atlygio Strategijos Raida”

Kaip sukurti atlygio sistemą, kad darbuotojas būtų motyvuotas siekti organizacijos užsibrėžtų tikslų?

Gruodžio 11-12 dienomis vyko įmonių vadovams ir atlygio specialistams skirti interaktyvūs mokymai – Atlygio strategijos raida „Kaip keičiasi atlygio ir motyvavimo principai, keičiantis organizacijos brandos etapams“, kuriuos vedė Adizes Instituto konsultantė Jurgita Bajoriūnienė.

Per šias dvi dienas dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais vadybos uždaviniais ir vaidmenimis, nagrinėjo ko reikia, kad būtų tinkamai priimti ir sėkmingai įgyvendinti sprendimai, kas ir kaip keičiasi organizacijose joms augant ir bręstant.

Mokymų metu buvo analizuojama nuo ko priklauso atlygio sudėtinės dalys, kaip sukurti atlygio sistemą bei kaip įkvėpti ir motyvuoti skirtingų stilių žmones. Taip pat pristatyta, kaip vyksta motyvavimo principų evoliucija ir kaip tiesiogiai ji susijusi su organizacijos brandos etapu.