skip to Main Content
Efektyvus Pokyčių Valdymas Pareigūnų Profesinių Sąjungų Susivienijimo Vadovams

Balandžio 25d., Adizes sertifikuotas Vyr. konsultantas ir Adizes Instituto (JAV) Lietuvoje vadovas Virginijus Kundrotas, lankėsi Nacionaliniame pareigūnų profesinių sąjungų susivienijime (NPPSS) Vilniuje ir susivienijimo vadovams bei nariams pristatė pagrindinius vadybinius instrumentus ir koncepcijas tema “Efektyvus pokyčių valdymas greitai besikeičiančioje aplinkoje“.

Pristatymo metu buvo analizuojama:

  • Kaip efektyviai priimti sprendimus ir rezutatyviai juos įgyvendinti?
  • Organizacijos vadybiniai vaidmenys, darbuotojų vadybiniai stiliai ir jų supratimo svarba organizacijos sėkmei.
  • Organizacijos gyvavimo ciklas, organizacijos elgsena skirtinguose jo etapuose ir kaip nustatyti, kokiame etape yra kiekviena organizacija.
  • Kaip sukurti darbuotojų tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos kultūrą organizacijoje, siekiant bendrų įmonės tikslų?
  • Ko reikia, kad organizacijoje būtų sukurta reikiama Pokyčio energija?

Mokymų pabaigoje, NPPSS nariai išsakė savo pastebėjimus bei įžvalgas, kaip mokymų metu įgytos žinios galėtų būti panaudotos realiose situacijose ir ko reikia, kad į pokyčius būtų reaguojama ne kaip į destruktyvų reiškinį, o kaip į galimybę pasiekti užsibrėžtų tikslų.