skip to Main Content
Efektyvus Pokyčių Valdymas – Organizacinės Struktūros Svarba Organizacijai

Gegužės 21d. Vilniaus Universitete įvyko penktasis šiais metais Adizes klubo susitikimas. Kurio metu, Adizes Instituto vadovas Lietuvai, Adizes metodologijos Vyr. Konsultantas ir Adizes susitikimo Integratorius Dr. Virginijus Kundrotas pristatė temą: „Ar teisinga jūsų organizacijos struktūra? Tipinės klaidos ją kuriant“.

Ši tema ypatingai aktuali visų sričių atstovams: ne tik verslo, bet ir akademinių, valstybinių, konsultacinių, ar net religinių organizacijų nariams. Nes teisinga, efektyvi ir visiems įmonės darbuotojams suprantama organizacijos struktūra yra sėkmingo, bet kurios organizacijos, gyvavimo pagrindas.

Taigi susitikimo metu buvo nagrinėjama:

  • Organizacijos struktūros reikšmė, įgyvendinant organizacijos strategiją;
  • Kokios dažniausiai daromos klaidos, kuriant organizacijos struktūrą;
  • Į kokius labai svarbius faktorius reikia atsižvelgti, kuriant organizacijos struktūrą;
  • Organizacijos struktūros kūrimo dizaino principai.

Diskusijos metu, kiekvienas klubo dalyvis, turėjo galimybę viešai atsakyti į klausimą – kokia jo suvokimu yra teisinga organizacijos struktūra. Šios dalyvių įžvalgos dar kartą patvirtino, kaip skirtingai kiekvienas įmonės atstovas supranta organizacijos struktūrą ir kokie skirtingi minimi teisingos struktūros kriterijai.

Kaip tik todėl, kuriant ir renkantis konkrečios įmonės struktūros dizainą, būtina žinoti, į ką atsižvelgti ir į kokius svarbiausius klausimus atsakyti, kad būtų parinkta būtent tai organizacijai ir būtent tam jos gyvavimo etapui tinkamiausia ir efektyviausia struktūra.


Adizes klubas Lietuva jungia per trisdešimt narių, atstovaujančių įvairias verslo, akademines, valstybines, religines, konsultacines ir kitas organizacijas, kurie reguliariai renkasi į mėnesinius susirinkimus, kad nagrinėtų įvairius vadybinius organizacijų transformacijos aspektus, įgalinančius efektyviau ir rezultatyviau vystyti savo organizacijas.

Adizes Institutas Lietuva vykdo interaktyvius mokymus įmonėms bei įmonių komandoms NUOTOLINIU BŪDU

Mokymai vyksta ZOOM platformoje (dalyviams tereikia turėti kompiuterį ir parsisiųsti nemokamą programėlę).

Mokymų metu:

Dėl mokymų kviečiame kreiptis
el. paštu: toma@adizes.com arba tel.: 8 671 00778