skip to Main Content
EDAF Komiteto Posėdis

2018 m. gegužės 16 d. Adizes Instituto (JAV) vadovas Lietuvai, Dr. Virginijus Kundrotas dalyvavo EDAF komiteto posėdyje, vykusiame Briuselyje EFMD offise ir kurio nariu jis yra nuo 2017 metų. Posėdyje buvo analizuojamos ir tobulinamos EDAF veiklos, tų veiklų komunikacija ir marketingas, o taip pat ir veiklų realizavimo procesai. Posėdžio metu buvo diskutuojama apie atnaujinamą EDAF strategiją, kuri tikėtina bus naudinga daugeliui Verslo mokyklų ir Vadybos universitetų.

EDAF – tai viena iš strateginiu EFMD programų, kurios tikslas padėti įvairių šalių Verslo mokykloms tobulinti jų unikalią strategiją bei siekti užsibrėžtų tikslų. Tai bus daroma naudojant mentorystės ir konsultavimo technologijas, nukreiptas į Verslo mokyklų vadovų komandą.