skip to Main Content
Dar Vienas Tarptautinis Adizes Metodologijos Pripažinimas

Vakar, balandžio 1 d., G.V. Plechanovo Ekonomikos Universiteto (Maskva) Mokslo Taryba, už ženklų indėlį vystant vadybos teoriją ir praktiką, suteikė Dr. I. Adizes, Adizes Instituto steigėjui ir Organizacijų transformacijos metodologijos kūrėjui, Universiteto Garbės Daktaro vardą.

Po to Dr. I. Adizes pravedė atvirą paskaitą Universiteto studentams ir darbuotojams. Taip pat, kartu su Dr. V. Kundrotu, Adizes Instituto Lietuvai vadovu, tarėsi su Universiteto rektoriumi ir vadovybe dėl bendrų mokymų verslo vadovams ir vadybininkams bei dėstytojams.