skip to Main Content

2018 m. Gegužės mėn. Adizes klubo susitikimas

2018 m. Gegužės 22 d. įvyko penktasis šių metų klubo susitikimas, Kaune. Adizes klubą aplankė svečias, kuris jau ne vienerius metus dirbęs su Adizes metodologija ir sutiko pasidalinti savo patirtimi, įžvalgomis, pliusais, minusais bei kylančiais iššūkiais. Susitikimą užpildė įdomus pokalbis, klausimai,…

Plačiau

2018 m. Balandžio mėn. Adizes klubo susitikimas

2018 m. Balandžio 24 d. įvyko ketvirtasis šių metų klubo susitikimas, Vilniuje. Susitikimo metu buvo nagrinėjama konkreti įmonė, jos problemos bei iššūkiai, kuriuos teoriškai buvo bandoma spręsti, remiantis Adizes metodologija, teorinėmis žiniomis bei patirtimi. Kitas klubo susitikimas Gegužės 22 d.…

Plačiau

2018 m. Kovo mėn. Adizes klubo susitikimas

2018 m. Kovo 21 d. įvyko trečiasis šių metų klubo susitikimas, Vilniuje. Vakaro svečias - Gediminas Almantas, Lietuvos oro uostų valdybos narys. Susitikimo metu pasakojo apie Lietuvos oro uostus bei iššūkius ir pokyčių valdymą, uždarius Vilniaus oro uostą, rekonstrukcijos metu.

Plačiau

Kalėdinis Adizes klubo susitikimas

2017 m. Gruodžio 13 d. Vilniuje, Advento dvasioje, įvyko Kalėdinis Adizes klubo susitikimas, kurio metu, vyko trumpas praėjusių 2017 metų veiklų aptarimas, padėkota klubo Prezidentui Jonui Šulcui už 2-jų metų aktyvų darbą šiose pareigose. Taip pat aptarti ateinančių metų planai, bei pasveikintas išrinktas…

Plačiau

2017 m. Liepos mėn. “I” diena

2017 m. Liepos 13 d. Adizes klubo nariai susiorganizavo “I” dieną (Integracija), kuri skirta geresniam vienas kito pažinimui, susibendravimui. Smagiai praleistas laikas plaukiant baidarėmis ir ruošiant bendrą vakarienę. Dienos akimirkos.

Plačiau