skip to Main Content
Adizes Vadybinės Filosofijos Palinkėjimai Naujam ISM Rektoriui

Rugsėjo 27 d. įvyko iškilminga ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto naujojo Rektoriaus Dr. D. Misiūno inauguracijos ceremonija.

Naująjį Rektorių sveikino ir pirmasis ISM Rektorius bei šio universiteto įkūrėjas – Adizes Instituto vadovas Lietuvai, Dr. Virginijus Kundrotas.

Dr. Virginijus Kundrotas savo sveikinimo kalboje palinkėjo ISM naujajam Rektoriui būti „nykščiu“, t. y. tokiu lyderiu, kuris kaip rankos nykštys jungtų visus ISM bendruomenės narius į vieną stiprią „ranką“- komandą, įgalinančią suvaldyti bet kokius pokyčius. Šis palinkėjimas atspindi vadybos filosofiją, naudojamą Adizes Organizacijų transformacijų programose, kuri pagrįsta Tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos kultūros puoselėjimu organizacijose.

Adizes Institutas specializuojasi pagelbėdamas įvairių krypčių organizacijoms pasirengti bei įgyvendinti jiems reikalingus strateginius pokyčius greitai besikeičiančioje aplinkoje.