skip to Main Content
Adizes Teorija Ir Praktika Vadovų MBA Programos Dalyviams Lenkijoje

Šių metų birželio 14d. Adizes Aukštosios vadybos mokyklos (JAV) Dekanas ir Adizes metodologijos vyr. konsultantas Dr. Virginijus Kundrotas lankėsi GFKM verslo mokykloje, Gdanske, Lenkijoje, kur Vadovų MBA programos studentams vedė vienos dienos mokymus, tema „Adizes teorija ir praktika pokyčių valdyme ir lyderystėje“.

Sesijos metu, buvo analizuojama ir nagrinėjama, kaip sėkmingai valdyti pokyčius organizacijoje, kaip suprasti organizacijų dinamiką, koks yra organizacijos gyvavimo ciklas ir kokie iššūkiai laukia skirtinguose gyvavimo ciklo etapuose.

Grupinės diskusijos bei individualūs klausimai, leido studentams geriau suprasti, su kokiomis problemomis organizacijos susiduria, pereidamos iš vieno gyvavimo ciklo etapo į kitą ir kokie gali būti šių problemų sprendimo būdai bei galimybės.

Taip pat buvo atliekamos praktinės užduotys su realiais pasaulyje gerai žinomų įmonių pavyzdžiais ir tose įmonėse egzistavusiomis realiomis situacijomis.