skip to Main Content

Š.m. kovo 30 d. Adizes klubo, jungiančio apie 40 įvairių Lietuvos organizacijų vadovų, nariai susitiko diskusijai tema: „Su kokiomis problemomis susiduria karo pabėgėliai iš Ukrainos ir kaip jiems galima padėti?“. Diskusija buvo vedama naudojant Adizes metodologijos vadybinius instrumentus.

Realią situaciją apie realijas karo apimtoje Ukrainoje, pristatė Gedimino Legiono prezidentė ir savanorė Eglė Radvilė, kuri su kitais savanoriais vykdo Ukrainos žmonių/ vaikų gelbėjimo misijas, keliaudami į pavojingiausias Ukrainos teritorijas.

Adizes klubo nariai po diskusijų sutarė veiksmų planą apie tai, kaip Klubas ir jo nariai galėtų prisidėti tiek prie aktualių savanorių misijų, tiek prie kitų iniciatyvų padedant atvykusiems Ukrainos žmonėms šioje nelengvoje visiems situacijoje.