skip to Main Content
Adizes Instituto Vadovo Lietuvai Indėlis Tarptautinėje Vadybos Konferencijoje Prahoje

2018 m. Rugsėjo 21 d. Adizes Instituto vadovas Lietuvai, Dr. Virginijus Kundrotas, pravedė  World café sesiją konferencijos dalyviams, 26-oje metinėje CEEMAN konferencijoje “Vadybos mokslo pertvarkymas: kompetencija ir aktualumas” kuri vyko Prahoje, Čekijos Respublikoje. Į konferenciją atvyko 150 dalyvių, iš 33 šalių.

Dr. V.Kundrotas integravo diskusiją, tema “Vadybos mokslo ateities numatymas kartu”, kurioje dalyviai, naudodami interaktyvų World café diskusijos formatą, išreiškė bei aptarė savo idėjas apie tai kaip ateityje turėtų atrodyti vadybos mokslas. Sesijos metu buvo panaudota keletas Adizes metodologijos idėjų bei aspektų, kuriuos dalyviai puikiai priėmė.

Dr. V.Kundrotas taip pat yra CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies) tarybos narys bei Vice-prezidentas ir Baltijos Vadybos Plėtros Asociacijos (BVPA) Prezidentas.