skip to Main Content
Ar Lyderystė Yra Praeinantis Fenomenas?

Šiais laikais labai populiaru skaityti paskaitas, rašyti, diskutuoti apie lyderystę. Aš galiu drąsiai sakyti, kad tai yra praeinantis reiškinys, kaip ir buvo populiaru diskutuoti apie administravimą, vadybą bei vadovavimo sąvokas.

Visos šios sąvokos susiduria su tuo pačiu procesu: pokyčio valdymu, pervedant organizaciją iš taško A į tašką B.

Pradžioje tai buvo vadinama administravimu. Todėl MBA laipsnis ir buvo vadinamas „Vadybos ir verslo ADMINISTRAVIMAS“.

Laikui bėgant visi suprato, kad „administravimas“ yra per daug ribojanti ir siaura sąvoka. Nors biurokratinėms pozicijoms tai vis dar priimtinas terminas, kitose srityse imtasi naudoti sąvoką „vadyba“. Visoje šalyje verslo mokyklos pakeitė savo pavadinimus iš Verslo administravimo aukštoji mokykla į Vadybos aukštoji mokykla.

Vadybos sąvoka nesuteikė teisingo organizacijos transformacijos proceso supratimo ir tuomet atsirado sąvoka Vykdomasis valdymas. Tokie pavadinimai kaip CEO, CIO, CMO ir pan. pradėjo rastis kaip grybai po lietaus, rinkoje pasirodė Verslo Valdymo programos.

Vis dar nėra gerai paaiškinta kaip organizacijos turėtų transformuotis, o nauja sąvoka – lyderystė pradėjo dominuoti literatūroje.

Kas čia vyksta?

Administravimas, Vadyba ir Lyderystė turi bendrą tikslą. Tai yra teorijos nurodančios kaip organizacijos turėtų būti transformuojamos ir kaip valdyti pokytį. Jos visos grindžiamos individualizmo paradigma, kad tik vienas asmuo yra organizacijos transformacijos varomoji jėga, ir visai nesvarbu ar jis būtų vadinamas Vyriausiuoju Administratoriumi ar Vadovu ar CEO ar lyderiu.

Tol kol išliks ta pati paradigma, nė viena sąvoka nebus patenkinama. Mes ir toliau išradinėsime pavadinimus, grąžinsime sąvokas ir vis vysimės savo pačių „uodegas“, išradinėdami tą patį dviratį nuo „administravimo“ iki „lyderystės“. Lyderystės sąvoka atras  savo vietą socialinių mokslų šaltiniuose, kaip ir vadovavimas ir administravimas.

Pavieniai individai negali transformuoti organizacijų. Tai komandinis darbas.

Nė vienas asmuo neturi visų jo ar jos asmenybės savybių, kurie yra tiesiog būtini sėkmingam pokyčio valdymui.

Dr. Ichak Adizes