skip to Main Content

Pagyvenęs vyriškis kerpasi kirpykloje. Tuo metu, į kirpyklą užeina kokių 9 metų berniukas. Pamatęs berniuką, kirpėjas sušnabždėjo senukui:

-Tai pats kvailiausias vaikas pasaulyje! Žiūrėkite, aš tuoj jums tai įrodysiu.

Kirpėjas paima 1 dolerį į vieną ranką ir dvi 25 centų monetas į kitą ranką. Tada pasikviečia berniuką ir klausia: -Ką tu renkiesi, sūneli?

Berniukas susirūpinęs žiūri kelias sekundes, o tada paima centus ir išeina.

-Ką aš jums sakiau?-sako kirpėjas. – Jis niekada nesužinos tiesos.

Išėjęs iš kirpyklos senukas pamatė berniuką, einantį iš parduotuvės ir laižantį ledus. Jis prieina prie berniuko ir klausia:

-Ar galiu paklausti, kodėl tu paėmei centus, o ne dolerį?

Berniukas aplaižo savo ledus ir atsako:- Todėl, kad kai aš paimsiu dolerį, žaidimas pasibaigs!!!