skip to Main Content
Kalėdinis Adizes Klubo Susitikimas

Kalėdinis Adizes klubo susitikimas

2017 m. Gruodžio 13 d. Vilniuje, Advento dvasioje, įvyko Kalėdinis Adizes klubo susitikimas, kurio metu, vyko trumpas praėjusių 2017 metų veiklų aptarimas, padėkota klubo Prezidentui Jonui Šulcui už 2-jų metų aktyvų darbą šiose pareigose. Taip pat aptarti ateinančių metų planai, bei pasveikintas išrinktas…

Plačiau
2017 M. Liepos Mėn. „I“ Diena

2017 m. Liepos mėn. „I“ diena

2017 m. Liepos 13 d. Adizes klubo nariai susiorganizavo “I” dieną (Integracija), kuri skirta geresniam vienas kito pažinimui, susibendravimui. Smagiai praleistas laikas plaukiant baidarėmis ir ruošiant bendrą vakarienę. Dienos akimirkos.

Plačiau